Så grillar du säkert med gasol

9 Jun 14:26 av Elva Ludvigsson

Många föredrar gasolgrill framför kolgrill och fördelarna är uppenbara. Gasolgrillen är enkel att hantera och blir snabbt varm. Lär dig hur du ska använda gas på rätt sätt, så blir det både säkert och roligt att grilla.

Att kolgrillar skulle ge bättre smak kan vi nog avskriva som en myt. Blindtester har visat att det inte märks någon skillnad på smak eller konsistens. Men däremot är det en stor fördel att grilla med gasol eftersom du slipper vänta på den perfekta glöden. Om det tar 20-30 minuter att tända en kolgrill så kan du räkna med 5-10 minuter för en gasolgrill. Dessutom är det lättare att justera värmen så att den blir lagom varm och jämn. En gasolgrill blir inte lika het som en kolgrill vilket gör det enklare att lyckas med tillagningen.

Gasflaskor är brandfarliga och bör alltid hanteras med stor respekt. Men använder du sunt förnuft och följer säkerhetsföreskrifterna så minimerar du riskerna. För att kunna göra detta är det viktigt att känna till gasolens egenskaper. Det är även viktigt att bara köpa gasoltuber av en handlare som säljer bra produkter och som följer säkerhetsanvisningarna.

Vad är gasol?

Gasol är en gas som består av propan och butan som förenats under högt tryck. För att vara optimal för de kallare förhållandena i Norden bör gasolen innehålla minst 95 % propan. Gasen är osynlig, tung och doftlös. Vid läckage sjunker gasen och till marken och letar sig ner i trappor, källare och brunnar. Gasen i sig är inte giftig att andas in, men stora mängder kan ändå ha en kvävande effekt och orsakar syrebrist. För att öka säkerheten tillsätts ett doftämne, vilket hjälper till att upptäcka eventuella läckor.

Använd bara testade gasolflaskor som är säkra att använda. Då vet du också att gasen håller god kvalitet. Även om gasolflaskorna är gjorda för att tåla stora påfrestningar bör du hantera dem varsamt. En flaska bör aldrig läggas ner utan ska förvaras, fraktas och användas stående. Vid byte av flaska eller vid misstanke om läckage bör du göra ett läcktest. Enklast är att spraya på en blandning av såpa och vatten för att se om och var det bubblar, men det finns även tester att köpa.

Här är några viktiga saker att tänka på:

 • 1. Förvara alltid flaskan stående.
 • 2. Försäkra dig om att regulatorn är anpassad efter trycket i gasoltuben.
 • 3. Stäng alltid ventilen efter att du har använt gasoltuben. Att bara stänga grillens reglage är otillräckligt.
 • 4. Undvik att använda gasol på platser med dålig ventilation - gasolen förbrukar mycket syre.
 • 5. Att förvara gasolflaskan under grillen är OK, men flytta ut den när du ska grilla.
 • 6. Förvara aldrig gasolflaskor i utrymmen med hög temperatur. Varning för avstängd bil, direkt solljus och inglasade balkonger. Den kritiska punkten ligger vid 65°C.
 • 7. Grilla aldrig på otillåtna platser eller om brandfara föreligger.

Anslut gasol till grillen

När du har monterat din grill bör du studera instruktionerna för hur gasolflaskan ska installeras. I de flesta fall brukar det gå till på följande vis:

 • 1. Avlägsna säkerhetsproppen som sitter vid flaskans mynning.
 • 2. Kontrollera att regulatorn är anpassad för trycket i gasoltuben. Anslut regulatorn till grillen och anslut sedan gasolflaskan till regulatorn.
 • 3. Stäng gasolgrillens reglage och öppna flaskventilen. Passa på att leta efter läckage och om allt är som det ska hittar du inget. Skulle det mot förmodan läcka någonstans ska du stänga flaskans ventil och på så vis stoppa gasflödet, innan du åtgärdar problemet. Ventilera väl! Starta INTE grillens tändning vid läckage.

Allmänt om grillning

 • Respektera om det råder grillförbud. Om det är stor brandrisk bör du vidta god beredskap.
 • Gör läckagetest varje gång du bytt till ny gasolflaska och en gång varje säsong. Slarva inte, för de flesta olyckor orsakas av just läckage.
 • Se till att alltid ha en extra gasflaska att byta med.

Så här grillar du säkert

 • Placera grillen på ett bra ställe. Tänk på att gasen sjunker vid läckage, så marschaller eller tända ljus intill är ingen god idé.
 • Se till att slangarna hänger fritt och inte ligger emot heta ytor som kan bränna hål.
 • Dra ut gasolflaskan en bit från grillen. Se till att du enkelt kan komma åt ventilen.
 • Vrid på gasen och tänd genast på reglaget. Om grillen trilskas är det bäst att stänga ventilen, vädra bort gasen och göra ett nytt försök.
 • Håll koll på lågan medan du grillar. Den ska vara blågrön. Har den gulaktig färg bör du lämna grillen på service.
 • Rengör grillen regelbundet så att det inte samlas fett i botten. Detta kan antändas.
 • Häll ALDRIG vatten i grillen för att släcka elden! Detta kan orsaka stora personskador och göra att branden sprider sig. Stryp tillgången på gas och stäng (om möjligt) reglagen på grillen.

Tänk på att alltid använda ett gott omdöme vid hantering av gasflaskor och öppen eld. Planera väl så minimerar du riskerna samtidigt som grillningen blir både enklare och roligare. Vi önskar dig en riktigt trevlig och god grillsäsong!